תמונה
מכחולים

מידע למתעניינים

תהליך הקבלה לכנפיים כולל מספר שלבים המופיעים בתרשים הבא:

 

תרשים של תהליך הקבלה והקליטה