Close events

Covid19

|
10:00
תערוכת יומני הקורנה. בתוכנית: מוזיקה שינגנו לנו נגני הגלריה והרבה יומני קורונה מרתקים. הפתיחה ע"פ הנחיות התו הסגול מאפשרת רק ל-10 מבקרים להיכנס בכל פעם לתערוכה.